Usługi dla obywateli Polski w Irlandii

Services for Polish nationals in Ireland

Witamy w Hive Insurance Services!

Serdecznie witamy wszystkich Polaków w Irlandii! Firma ubezpieczeniowa Hive Insurance Services jest znakomitym wyborem, jeśli chodzi o uzyskanie najlepszej porady, dobór najodpowiedniejszych dla Państwa potrzeb produktów ubezpieczeniowych, a także najbardziej konkurencyjne ceny na rynku. Chcielibyśmy się przedstawić, opowiedzieć, czym się zajmujemy, i jak możemy Państwu pomóc.

Welcome to Hive Insurance Services!

A very warm welcome to all Polish speakers in Ireland! Hive Insurance Services is your first choice when it comes to getting the best advice, the most suitable insurance products for your needs, and the most competitive prices in the market. Let us tell you a little more about who we are, what we do and how we can help you.

Czym jest Hive Insurance Services?

Nazwa Hive powstała w styczniu 2020 r., ale jesteśmy obecni na rynku znacznie dłużej. Początki naszej działalności w Irlandii sięgają w zasadzie prawie 20 lat wstecz. Przez cały ten czas mamy obsesję na jednym punkcie – sprawić, aby niezbędne ubezpieczenia były proste i dostępne dla wszystkich. Robimy to z ważnej przyczyny. Pragniemy, aby ludzie, którzy najbardziej tego potrzebują, lepiej chronili swoje życie, zwiększając swoje poczucie bezpieczeństwa i szczęścia.

Komu pomagamy?

Opiekujemy się osobami prywatnymi i rodzinami; bezrobotnymi, zatrudnionymi u osób trzecich i prowadzącymi własną działalność; dyrektorami spółek; małymi i dużymi przedsiębiorstwami w każdym hrabstwie w Irlandii. Oferujemy szeroki zakres ubezpieczeń i programów ochrony zabezpieczających osoby ubezpieczone i ich bliskich od następstw nieoczekiwanych zdarzeń w życiu, począwszy od śmierci i poważnych wypadków, po choroby. Chronimy również Państwa firmy – oferujemy ubezpieczenia lokali i pracowników oraz ochronę ubezpieczeniową ograniczającą ryzyko oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Nasza oferta jest bogata. To nie wszystko. Co najważniejsze, nasze rozwiązania zapewniają spokój ducha. Będą na wyciągnięcie ręki, kiedy będą ich Państwo najbardziej potrzebować.

Who are Hive Insurance Services?

While the Hive name was created in January 2020, we’ve been around for much longer. In fact, our origins in Ireland go back almost 20 years, and throughout that time we’ve been obsessed with one thing – and that’s making vital insurance simple and accessible to all. And we do this for a good reason – so that people who need it most can better protect their lives, making them feel safe, secure and happy.

Who do we help?

We look after individuals and families; the unemployed, employed and self-employed; company directors; and small and large companies in every county in Ireland. We offer a broad range of insurance and protection plans that cover you and those you care about against life’s unexpected events – from death and serious accidents, through to ill-health. We protect your business too – from insurance for your premises and staff to risk mitigation and liability cover, we’ve got the lot. And that’s not all. Most importantly, our solutions provide important peace of mind and will be there for you when you need them most.

Our Polish-Speaking Adviser - Żaneta Labuz-Czerwień

Cześć, w Irlandii mieszkam od 2005 r. a w Hive Insurance pracuję od marca 2012 r. W branży ubezpieczeniowej pracuję od marca 2009 r., początkowo jako menedżer ds. ubezpieczeń w Kerry. Wcześniej pracowałam jako nauczycielka nauczania przedszkolnego, jestem również wykwalifikowaną nauczycielką języka polskiego! Posiadam pełne kwalifikacje jako doradca finansowy w zakresie ubezpieczeń personalnych, polis na życie oraz prywatnej emerytury. Mówię po angielsku i polsku, trochę po niemiecku, słowacku oraz włosku. Prywatnie jestem żoną Piotra, mamy dwoje dzieci, dwa psy i kota. Moje pasje to zdrowe gotowanie i zdrowy, zgodny z naturą styl życia. Uwielbiam podróże, zwłaszcza do Włoch.

I have been living in Ireland since 2005 and working at Hive Insurance since March 2012. I have worked in the insurance industry since March 2009, firstly as an insurance manager in Kerry. Before that, I worked as a pre-school teacher and I am also a qualified Polish language teacher! I am fully qualified as a financial adviser in the field of personal insurance, life insurance and private retirement. I speak English and Polish, a little German, Slovak and Italian. At home, I am married to Piotr and we have two children, two dogs and a cat. My passions are healthy cooking and a healthy lifestyle in harmony with nature. I love traveling, especially to Italy.

zaneta@hiveinsure.ie

Call Zaneta on 086 4040951

Jak pracujemy?

Zanim zaczniemy rozmowę na temat produktów i usług ubezpieczeniowych, przykładamy dużą wagę do wysłuchania potrzeb klienta. Poznajemy jego sytuację i wymagania, a także wspólnie z nim uzupełniamy formularz nt. stanu faktycznego, w którym dokumentujemy wszystkie informacje na jego temat.

Następnie przedstawiamy propozycje ubezpieczeń spełniających potrzeby klienta i omawiamy różne dostępne warianty. Nigdy nie naciskamy na klienta, aby wykupił ubezpieczenie po wysłuchaniu naszych porad – zachęcamy do podjęcia własnej decyzji.

How do we work?

Before we talk about insurance products and services, it’s important that the first thing we do is to listen to your needs. We find out about your circumstances and requirements and we complete a “factfind” form with you, which we use to document all of your information.

After this, we provide you with recommendations on the types of insurance plan that will meet your needs, and we guide you through the various options available. There is never any pressure to take out a policy after receiving our advice – you are encouraged to make your own decision.

Co oferujemy?

Oferujemy serię firmowych programów ubezpieczeniowych Hive dla osób fizycznych, rodzin i wszystkich firm bez względu na ich wielkość:

Lifestyle Protector

(Lifestyle Protector) – zapewnia miesięczny dochód w przypadku niezdolności do pracy wynikłej wskutek wypadku lub choroby

Read more

Świadczenie na cele zdrowotne

(Medical Cash Plan) – zapewnia świadczenia pieniężne na poczet codziennej opieki medycznej

ściągnij PDF

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

(Personal Accident Plan) – świadczenia pieniężne z tytułu złamań i poważnych wypadków

ściągnij PDF

Prowadzimy również działalność pośrednika i oferujemy szeroki wachlarz produktów, w tym:

 • Ubezpieczenie na życie
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania
 • Zabezpieczenie dochodu
 • Emerytury

Oferujemy ubezpieczenia komercyjne dla firm, w tym:

 • Połączone zobowiązanie
 • Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywanego zawodu
 • Komercyjne zbiorowe
 • Budowlane
 • Sklep/punkt sprzedaży detalicznej/restauracja/biuro/zakwaterowanie ze śniadaniem/pensjonat
 • Samodzielne budownictwo
 • Odpowiedzialność kurierów/przewoźników / towary w tranzycie
 • Budowlane
 • Właściciele nieruchomości/nieruchomości

Możemy ponadto pomóc Państwu w codziennych potrzebach związanych z ubezpieczeniami, w tym:*

 • Ubezpieczenie zwierząt domowych
 • Ubezpieczenie od awarii silnika
 • Ubezpieczenie w podróży
 • Ubezpieczenie ślubu
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie udziału własnego przy wynajmie samochodu

*Uwaga: w przypadku powyższych produktów ubezpieczeniowych dotyczących życia codziennego działamy w charakterze pośrednika.

What do we offer?

We offer a series of Hive-branded plans for individuals, families and businesses of all sizes:

 • Lifestyle Protector Plan – which provides a monthly income when you’re unable to work due to an accident or sickness
 • Medical Cash Plan – gives you cash benefits to help pay for everyday medical treatment
 • Personal Accident Plan – cash benefits from fractures and serious accidents

We also act as a broker to offer a broader range of products including:

 • Life Insurance
 • Serious illness cover
 • Income protection
 • Pensions

We offer commercial insurance plans for your business including:

 • Combined liability
 • Professional indemnity
 • Commercial combined
 • Contractors all risk
 • Shop/retail/pub/restaurant/office/B&B/guesthouse
 • Self-build
 • Courier/carriers liability/goods in transit
 • Contractors all risk
 • Property owners/real estate

And we can even help you with everyday insurance needs including:*

 • Pet insurance
 • Motor breakdown insurance
 • Travel insurance
 • Wedding insurance
 • Gadget insurance
 • Car hire excess insurance

*Please note that we act as an introducer for these everyday insurance products.

Call Zaneta on 086 4040951

Dlaczego wybrać Hive?

„W Ulu (ang. Hive) wszystkie pszczoły żyją w symbiozie. Współpracują, wspierając zarówno siebie wzajemnie, jak i cały Ul.” Uważamy, że ten opis naszej działalności jest bardzo trafny. Krótko mówiąc, włączyliśmy do naszej nazwy słowo „Hive”, ponieważ odzwierciedla nasze podejście.

Zapewniamy zindywidualizowane usługi na najwyższym poziomie, które pomagają ulepszyć życie innych osób

Jesteśmy prężnym i żywym zespołem, który współpracuje, dążąc do wspólnych celów

Szczycimy się naszą pracą

Mamy nowoczesne i młodzieńcze podejście do naszej pracy i do ubezpieczeń

Odczuwamy odpowiedzialność za ochronę środowiska i naszych klientów

Takie niewielkie sprawy przyczyniają się do dużych zmian. Oznacza to, że kiedy będą Państwo nas potrzebować, mogą Państwo mieć pewność, że zostaną obsłużeni na najwyższym poziomie.

Why choose Hive?

“In a Hive, each bee has a symbiotic relationship with all the others. They work together to support each other and the Hive.” We think this is a fitting description of what we do. In short, we’ve included Hive in our name as it reflects our approach.

We provide a personal, high quality service that helps to improve the lives of others

We are a busy and vibrant team, and we work together to achieve our goals

We take great pride in our work

Have a modern and youthful approach to our work and to insurance

Have a responsibility to protect the environment as well as our customers

It’s little things like this which make a real difference and mean that when you need us, you can be assured of a first-class experience.

Więcej o zespole

Wszyscy nasi doradcy mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, posiadają uprawnienia głównych organów regulacyjnych Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie (Life Insurance Association, LIA) oraz Instytutu Ubezpieczeń Irlandii (Insurance Institute of Ireland) (III). Nasi doradcy zdobywają ponadto dodatkowe kwalifikacje, aby wyspecjalizować się w określonych dziedzinach ubezpieczeń. Są wśród nas specjaliści w szczególności w obszarach, takich jak ogólne ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia komercyjne, ubezpieczenia na życie i emerytury.

Wszyscy nasi doradcy nieustannie się doszkalają, aby utrzymać wysoki standard zawodowy, i aby uzyskać kod minimalnych kompetencji Banku Centralnego (Minimum Competency Code, MCC). Mogą Państwo mieć zatem pewność, że powierzając nam swoje sprawy, otrzymają Państwo najlepsze porady i obsługę oraz stałe wsparcie w dłuższej perspektywie.

Hive Insurance Services jest członkiem organizacji Brokers Ireland.

More about our team

All of our advisers are professionally qualified, holding qualifications from the main regulatory bodies of the Life Insurance Association (LIA) and the Insurance Institute of Ireland (III). Our advisers also take additional qualifications to become highly specialised in certain areas of insurance. Within our team you will find particular expertise in areas such as personal general insurance, commercial insurance, life assurance and pensions.

And to retain their high standards, all of our advisers complete CPD hours to meet the Central Bank’s Minimum Competency Code (MCC), so you can be assured that when you deal with us, you’re getting first class advice and service, as well as ongoing support for the long term.

Hive Insurance Services is a member of Brokers Ireland.

Call Zaneta on 086 4040951

Śledź nas na facebooku